สารกรองเครื่องกรองน้ำใช้ Master

Model Master Filter F2

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F2

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน สนิมเหล็กได้ดี ดูดกลิ่น สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่าลดความกระด้างในน้ำได้บางส่วน   

สารกรองมีอายุการใช้งาน 3-5 ปี 
(ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : M2, A2, AX2000F, AX2000R , AX4000F, AX4000R , AX6000F, AX6000R 

Model Master Filter F4

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F4

ปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง เเละช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว เเคตเมี่ยม เเละปรอทที่ปนเปื้อนมากับน้ำ   

สารกรองมีอายุการใช้งาน 1 ปี 
(ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : A4, AX2000F, AX2000R , AX4000F, AX4000R , AX6000F, AX6000R

Models Master Filter F5

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F5

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน สนิมเหล็กได้ดี ดูดกลิ่น สี คลอรีน สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่า ลดความกระด้างในน้ำได้บางส่วน

สารกรองมีอายุการใช้งาน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)
* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : M5, A5, A5s, CF

Model Master Filter F6

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F6

ทำการดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ที่ตกค้าง รวมทั้งโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว ทองแดง ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก สารไฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง)

สารกรองมีอายุการใช้งาน 1 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา )
* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : M2, A2,AX2000F, AX2000R , AX4000F, AX4000R , AX6000F, AX6000R, CF

Model Master Filter F7

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F7

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน และสนิมเหล็ก ที่ละลายในน้ำ ดูดกลิ่น สี คลอรีน สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่า ลดความกระด้างในน้ำได้ดีมาก

สารกรองมีอายุการใช้งาน 1 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)
* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : M7, A7, A7s

Model เกลือล้างสารกรอง

คุณสมบัติในเกลือล้างสารกรอง

ทำหน้าที่ล้างคืนประจุเพื่อฟื้นฟูสารกรอง
* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : M4, A4,AX2000F, AX2000R , AX4000F, AX4000R , AX6000F, AX6000R, CR

Model BIRM

คุณสมบัติในเกลือล้างสารกรอง

เป็นสารกรองสังเคราะห์ สำหรับกรองเหล็ก เเละเเมงกานีสออกจากน้ำ
* ใช้ได้กับสินค้ารุ่น : AX2000F, AX2000R , AX4000F, AX4000R , AX6000F, AX6000R