เครื่องกรองน้ำใช้ Master A Series

MODELS MASTER A2

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F2

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน สนิมเหล็กได้ดี ดูดกลิ่น สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่า ลดความกระด้างในน้ำได้บางส่วน
อัตราการกรอง 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน 30 psi
แรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาลว์ลดแรงดัน

*สารกรองมีอายุการใช้งาน 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

อัตราการกรอง:1,000 ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:*19.50 Kg. (ไม่รวมสารกรอง)
ขนาด (mm.):350(ก) x 350(ย) x 1,390(ส)
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง

     

Models Master A4

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F4

ปรับความกระด้างของน้ำให้น้อยลง เเละช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว เเคตเมี่ยม
เเละปรอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ลดความกระด้างได้ดีมาก
อัตราการกรอง 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน 30 psi
แรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาลว์ลดแรงดัน

*สารกรองมีอายุการใช้งาน 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

อัตราการกรอง:1,000 ลิตร/ชม. (ที่เเรงดัน 30 PSI)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:*19.50 Kg. (ไม่รวมสารกรอง)
ขนาดผลิตภัณฑ์ (mm.):350(ก) x 350(ย) x 1,390(ส)
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง

Model Master A5

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F5

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน สนิมเหล็กได้ดี ดูดกลิ่น สี คลอรีน สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่า ลดความกระด้างในน้ำได้บางส่วน
อัตราการกรอง 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน 30 psi
แรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาลว์ลดแรงดัน
*สารกรองมีอายุการใช้งาน 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:1,000 ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:*19.50 Kg. (ไม่รวมสารกรอง)
ขนาด (mm.):350(ก) x 350(ย) x 1,390(ส)
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง

Model Master A5s

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง F5

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน สนิมเหล็กได้ดี ดูดกลิ่น สี คลอรีน สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่า ลดความกระด้างในน้ำได้บางส่วน

อัตราการกรอง 500 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน 30 psi
แรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาลว์ลดแรงดัน

*สารกรองมีอายุการใช้งาน 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:500 ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:*13.50 Kg. (ไม่รวมสารกรอง)
ขนาด (mm.):200(ก) x 200(ย) x 940(ส)
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง

Model Master AZ4

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- หน้าจอดิจิตอล สามารถตั้งโปรแกรมระบบกรองน้ำได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ
- ระบบคำนวณปริมาณน้ำ ที่ไหลผ่านเครื่องกรองน้ำใช้ เพื่อการล้างสารกรองน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบหน่วยความจำ เมื่อไฟฟ้าดับสามารถจดจำ การตั้งค่าของการทำงานครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องปรับตั้งค่าการทำงานของโปรแกรมตัวเครื่องใหม่
- ระบบ Holiday สามารถตั้งค่าการทำงานของเครื่องในวันหยุด ที่มีการใช้น้ำน้อยกว่าปกติ เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำประปา 

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง Az4

ปรับสภาพความกระด้างของน้ำให้น้อยลง และช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว แคดเมี่ยม และปรอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ลดความกระด้างได้ดีมาก
อัตราการกรอง 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน 30 psi
แรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาลว์ลดแรงดัน   
*สารกรองมีอายุการใช้งาน 1-2 ปี หรือ 300 ลูกบาศก์เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:1,000 ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:35 Kg.
ขนาด (mm.):350(ก) x 350(ย) x 1,390(ส)

Model Master AZ5

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- หน้าจอดิจิตอล สามารถตั้งโปรแกรมระบบกรองน้ำได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ
- ระบบคำนวณปริมาณน้ำ ที่ไหลผ่านเครื่องกรองน้ำใช้ เพื่อการล้างสารกรองน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบหน่วยความจำ เมื่อไฟฟ้าดับสามารถจดจำ การตั้งค่าของการทำงานครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องปรับตั้งค่าการทำงานของโปรแกรมตัวเครื่องใหม่
- ระบบ Holiday สามารถตั้งค่าการทำงานของเครื่องในวันหยุด ที่มีการใช้น้ำน้อยกว่าปกติ เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำประปา 

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง Az5

ดักจับสารแขวนลอย กรองตะกอน สนิมเหล็กได้ดี ดูดกลิ่น สี คลอรีน สารแอมโมเนีย กลิ่นไข่เน่า ลดความกระด้างในน้ำได้บางส่วน
อัตราการกรอง 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน 30 psi
แรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาลว์ลดแรงดัน   
*สารกรองมีอายุการใช้งาน 1-2 ปี หรือ 300 ลูกบาศก์เมตร
ไส้กรองอะตอมไมส์ 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:1,000 ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:35 Kg.
ขนาด (mm.):350(ก) x 350(ย) x 1,390(ส)