เครื่องกรองน้ำใช้ Master A Series

Model Master AX2000F, AX2000R

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)

สารกรอง F22 
ดักจับสารเเขวนลอย กรองตะกอน กรวด ทราย หิน โคลน ดูดกลิ่น สี คลอรีน เเละสนิมเหล็กได้ดี
อัตราการกรอง 2,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่เเรงดัน 30 psi
เเรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาล์วลดเเรงดัน

สารกรอง F24
ปรับความกระด้างของน้ำให้น้อยลง เเละช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว เเคตเมี่ยม
เเละปรอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ลดความกระด้างได้ดีมาก
อัตราการกรอง 2,000 ลิตร/ชั่วโมงที่เเรงดัน 30 psi
เเรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาล์วลดเเรงดัน

*** สารกรองมีอายุการใช้งาน 1-3 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรอง การบำรุงรักษา เเละชนิดของสารกรอง)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:2,000ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 2 บาร์)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:42.00 Kg. (ไม่รวมสารกรอง)
ขนาด (mm.):480(ก) x 480(ย) x 1,780(ส)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:24 VDC
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง

     

Model Master AX4000F, AX4000R

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)

สารกรอง F24 
ดักจับสารเเขวนลอย กรองตะกอน กรวด ทราย หิน โคลน ดูดกลิ่น สี คลอรีน เเละสนิทเหล็กได้ดี
อัตราการกรอง 4,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่เเรงดัน 30 psi
เเรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาล์วลดเเรงดัน
สารกรอง F44
ปรับสภาพความกระด้างของน้ำให้น้อยลง เเละช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่นสารตะกั่ว เเคตเมี่ยม
เเละปรอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ลดความกระด้างได้ดีมาก
อัตราการกรอง 4,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่เเรงดัน 30 psi
เเรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาล์วลดเเรงดัน

*** สารกรองมีอายุการใช้งาน 1-3 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรอง การบำรุงรักษา เเละชนิดของสารกรอง )
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:4,000ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 2 บาร์)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:48.00 Kg.(ไม่รวมสารกรอง)
ขนาด (mm.):546(ก) x 546(ย) x 1,985(ส)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:24 VDC
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง

Model Master AX6000F, AX6000R

เทคโนโลยีใหม่ของการ Back wash ระบบ Auto เพิ่มความสะดวกให้กับคุณ ด้วยการตั้งเวลา Back wash ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติในการกรองของสารกรอง (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)

สารกรอง F26
ดักจับสารเเขวนลอย กรองตะกอน กรวด ทราย หิน โคลน ดูดกลิ่น สี คลอรีน เเละสนิทเหล็กได้ดี
อัตราการกรอง 6,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่เเรงดัน 30 psi
เเรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาล์วลดเเรงดัน
สารกรอง F46
ปรับสภาพความกระด้างของน้ำให้น้อยลง เเละช่วยดักจับสารโลหะหนัก เช่นสารตะกั่ว เเคตเมี่ยม
เเละปรอทที่ปนเปื้อนในน้ำ ลดความกระด้างได้ดีมาก
อัตราการกรอง 6,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่เเรงดัน 30 psi
เเรงดันน้ำสูงสุด 4 บาร์ ถ้าเกินกว่านี้ต้องติดวาล์วลดเเรงดัน

*** สารกรองมีอายุการใช้งาน 1-3 ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรอง การบำรุงรักษา เเละชนิดของสารกรอง )

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกรอง:6,000ลิตร/ชม.(ที่แรงดันน้ำ 2 บาร์)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์:64.00 Kg. (ไม่รวมสารกรอง)
ขนาด (mm.):640(ก) x 640(ย) x 2,190(ส)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า:24 VDC
*เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์และสารกรอง